O projektu

Potaknute idejom hackathona kao susreta IT stručnjaka koji zajedno rade na rješavanju problema, ovom prilikom ćemo organizovati naš online Hackathon deizolacije. Ipak, ne očekujte mudra IT rješenja – jer ovaj put, naši problemi su društvene prirode. Kreativne radionice, zanimljive igrice, i wrap up sesija sa psihologom samo su dio onoga što vas čeka!

Naši ciljevi

upoznajte naš tim

HANA SARAJLIĆ

Hana je magistra psihologije koju je razvojni put vodio od rada s djecom s poteškoćama u razvoju, preko projekt i social media managementa, pa sve do oblasti ljudskih resursa, gdje danas i radi. Njena ljubav prema psihologiji i orijentacija ka ljudima, zajedno s analitičkim pristupom rješavanju problema, uvijek je vraćaju nazad na put društvenog aktivizma. Hana vjeruje da svaka društvena problematika zahtijeva kreativan pristup, i koristi svaku priliku da pruži svoj doprinos poboljšanju okruženja u kojem živi.

HANA SARAJLIĆ

Hana je magistra psihologije koju je razvojni put vodio od rada s djecom s poteškoćama u razvoju, preko projekt i social media managementa, pa sve do oblasti ljudskih resursa, gdje danas i radi. Njena ljubav prema psihologiji i orijentacija ka ljudima, zajedno s analitičkim pristupom rješavanju problema, uvijek je vraćaju nazad na put društvenog aktivizma. Hana vjeruje da svaka društvena problematika zahtijeva kreativan pristup, i koristi svaku priliku da pruži svoj doprinos poboljšanju okruženja u kojem živi.

VANNA ĆURIN

Vanna je studentica završne godine međunarodnih odnosa i europskih studija. Još od svoje 15. godine Vanna je uključena u društveni aktivizam i volontiranje. Bavila se radom sa djecom i mladima, temama rodne i kulturne jednakosti, postkonfliktnom politikom, istraživačkim radom. Kako kroz studij, tako i kroz interkulturalne razmjene i rad u nevladinom sektoru, Vanna je spoznala značaj inkluzije i demarginalizacije u konstrukciji zdravog, održivog i produktivnog društva, te nastoji aktivnim učešćem u zajednici doprinjeti kreiranju istog.

VANNA ĆURIN

Vanna je studentica završne godine međunarodnih odnosa i europskih studija. Još od svoje 15. godine Vanna je uključena u društveni aktivizam i volontiranje. Bavila se radom sa djecom i mladima, temama rodne i kulturne jednakosti, postkonfliktnom politikom, istraživačkim radom. Kako kroz studij, tako i kroz interkulturalne razmjene i rad u nevladinom sektoru, Vanna je spoznala značaj inkluzije i demarginalizacije u konstrukciji zdravog, održivog i produktivnog društva, te nastoji aktivnim učešćem u zajednici doprinjeti kreiranju istog.

šta je hackathon deizolacije

Hackahon deizolacije je jednodnevno takmičenje, organizirano sa ciljem destigmatiziranja i pokretanja teme posljedica fizičke i socijalne izolacije potaknute pandemijom. Hackathon će se održati online, gdje će učesnici biti moderirani tijekom dana, te će imati priliku učestvovati na aktivnostima na samom početku, sredini i na kraju događaja. Između predavanja učesnici će raditi na kreiranju svojih radova. Najbolji takmičari će biti nagrađeni, ali važno je zapamtiti kako je najveće postignuće svih takmičara upravo učešće na ovakvom događaju. Shodno tome, takmičari učešćem aktivno doprinose kreiranju bolje, inkluzivnije i proaktivne zajednice, te kreativnim izričajem pokreću temu koja je često zanemarena.

Ko sve može učestvovati?

Takmičenje je otvoreno za sve osobe koje su se tijekom života ili tijekom trajanja pandemije COVID-19 virusa pronašle na marginama društva, i/ili osjetile izolirano na bilo koji način. Hackathon je otvoren i za sve osobe koje izolaciju i marginalizaciju mogu koristiti kao inspiraciju za kreiranje kreativnih sadržaja koji će doprinjeti otklanjanju ili ublažavanju prethodno spomenutih društvenih problema.

Kako učestvovati?

Priliku za učešće na događaju imaju svi koji žele doprinjeti našim zajedničkim ciljevima, i spojiti umjetnost i aktivno građanstvo kroz svoje kreativne izričaje. U Hackathonu je moguće učestvovati i anonimno.

Sadržaji koje takmičari mogu predati u sklopu Hackathona su: kratka priča, pjesma, fotografija, crteži, digitalni dizajn i ostali vizuali

Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem FORME, do 11.12.2021. (20:00h).

učestvuj u hackathonu

Copyright © 2021 Hackathon Deizolacije. Sva prava zadržana.